Mái tóc tôi yêu

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Tôi đã từng rất ghét mái tóc của mình, thậm trí tôi còn không coi trọng nó. Tôi đã từng cắt phăng mái tóc dài mượt của mình đi chỉ để đú theo các bạn. Sau khi tôi cắt đi mái tóc của mình, tôi thấy bản thân tôi không còn tự tin như trước, thực ra cũng không xấu, nhưng tôi cứ thấy trống trải. Có lẽ tôi không hợp với tóc ngắn. Cho đến thời điểm này, cũng đã gần ba tháng trôi qua, tuy tóc tôi cũng chưa thực sự là dài hẳn nhưng tôi cảm thấy mình được trở lại với chính mình trước đây mà trong khoảng thời gian tôi để tóc ngắn tôi chưa hề có cảm giác này.

Tham gia ngay